Om meer uit beschikbare data te halen of nieuwe bronnen aan te boren maken we sterke analytische modellen. Dit doen we met de analytics toolbox van SAS. Zo maken we bestaande gegevens inzichtelijker en kunnen we kansen en problemen voorspellen.

Predictive analytics

Predictive analytics helpt ons om met gegevens uit het verleden, gegevens in de toekomst te voorspellen. Of het nu gaat om het gedrag van een enkele klant of om een nationale crisis. Zo kunnen we mogelijke calamiteiten vóór zijn, nieuwe kansen herkennen of processen optimaliseren.

Text mining

Met behulp van text mining kunnen we ongestructureerde tekstbestanden zoals e-mails of documenten gebruiken als bron voor analyse. Dit kan nieuwe, verrassende inzichten toevoegen aan de al bestaande kennis. Die kennis biedt ondersteuning bij betere business beslissingen.